อัตราการให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล และอัตราการจัดเก็บเงินค่าบริการ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย