การสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา 2559

สำนักหอสมุดกลาง จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา  2559 ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2560  และขอเรียนแจ้งว่าสำนักหอสมุดกลางงดให้บริการศูนย์บริการสารสนเทศฯ ชั้น 1 และ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 ในวันดังกล่าวและจะเปิดให้บริการยืมคืนตามปกติในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการกระทบต่อการใช้หนังสือระหว่างช่วงสอบปลายภาคการศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้บริการยืม-คืนและนั่งอ่านหนังสือ ชั้น 2 ได้ตามปกติ